NATUURLEXICON


Gewone Vlinderdoder

Lestica subterranea   


De Gewone Vlinderdoder Lestica subterranea is een graafwesp met een fors maar gedrongen lichaam. Deze vrij algemene soort meet 8,5 tot 12 mm en komt van half mei tot begin september voor op open zandige vlakten vooral op inlands gelegen stuifzanden, lichte eiken- en dennenbossen en in heidegebieden.

Het achterlijf vertoont een geel vlekkenpatroon. Alleen de vlekken op tergiet 5 vormen een doorlopend bandje. De poten zijn oranje.  

Het nest wordt in een zandbodem gegraven, meestal in de volle zon. De nestgang bestaat uit een hoofdgang met een aantal zijgangen, die elk eindigen in één nestcel.   

De larven worden gevoed met kleine motten, zoals grasmotten, bladrollers en bloeddrupjes.

Home