NATUURLEXICON


Gewone Waterbies

Eleocharis palustris   


De Gewone Waterbies Eleocharis palustris groeit in vennen, moerassen, natuurlijke duinvalleien in ondiep water, dat regelmatig droogvalt. Deze soort gedijt alleen op plaatsen waar weinig andere planten groeien. Ze is bestand tegen bemesting en verzilting.

De plant bloeit van mei tot augustus met bruine of groene grasbloemen die in dichte aartjes staan. De bladeren zijn lintvormig; het zijn een soort geelbruine schilden geworden die de stengels beschermen tegen de vochtige bodem. De plant bezit een wortelstok. De vruchten zijn dopvruchtjes.  


Home