NATUURLEXICON


Gewone Weidewasplaat

Hygrocybe pratensis  


De Gewone Weidewasplaat Hygrocybe pratensis heeft een gewelfde tot afgevlakte bruinoranje hoed met een diameter tot 6 cm. Deze plaatjeszwam komt voor op oude, schrale (onbemeste) halfnatuurlijke graslanden en wegbermen op voedselarme grond. Hij is vermoedelijk bedreigd.

Deze soort kwam vermoedelijk vroeger voor op grazige plekken in loofbossen op de betere gronden.


Home