NATUURLEXICON


Gewone Wimperzweefvlieg

Dasysyrphus venustus   


De Gewone Wimperzweefvlieg Dasysyrphus venustus is een zweefvlieg met een lengte van 8 tot 10 mm, die bij ons te zien is van begin april tot begin juli. Vooral van eind april tot juni is de soort plaatselijk vrij algemeen.

Het gezicht heeft een brede zwarte middenstreep. De achterlijfsvlekken gaan over de zijnaad. De antennes zijn licht gekleurd. De ogen zijn behaard. De vleugels hebben een lange donkere pterostigma.

Deze algemene zweefvlieg komt voor in diverse bossen, meestal loofbossen, soms naaldbossen, maar ook vaak in parken en tuinen.

De eitjes worden afgezet op takken van diverse bomen en struiken. De larve eet bladluizen op deze bomen en struiken en overwintert als volgroeide larve in de strooisellaag of in de vegetatie.

Home