NATUURLEXICON


Gewoon Barbarakruid

Barbarea vulgaris   


Het Gewoon Barbarakruid Barbarea vulgaris groeit op schaars begroeide plaatsen langs oevers, in ruigten en op gestorte grond, maar steeds op vruchtbare en vochtige plaatsen. De plant behoort tot de kruisbloemigen.

Deze plant wordt tot 80 cm hoog. De bloei valt van april tot juli. De bloemen zijn geel. De bloeiwijze groeit door tijdens de ontwikkeling van de vrucht. De tot 2 cm lange hauwen staan rechtop. De bladeren zijn veerdelig en voorzien van een zeer grote eindlob. De bovenste bladeren zijn stengelomvattend.

De stengel is verticaal en vertakt.


Home