NATUURLEXICON


Gewoon Biggenkruid

Hypochaeris radicata   


Het Gewoon Biggenkruid Hypochaeris radicata groeit op grazige plaatsen en wegbermen. De plant mijdt hoge begroeiingen om voldoende licht te vangen. De plant, die tot 80 cm hoog kan worden,  bloeit van juni tot september met gele lintbloemen, die in hoofdjes staan.

De grijsachtige bladeren zijn breed getand, veervormig ingesneden en staan in een rozet. Er zijn geen stengelbladeren.   

De plant wordt benut als een goede nectarbron door vlinders (vb. Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineoala), solitaire bijen, hommels en Honingbijen Apis mellifera.

Deze soort trekt vooral pluimvoetbijen, roetbijen, zandbijen en groefbijen aan.

Op Gewoon Biggenkruid treft men vaak de Texelse Zandbij Andrena fulvago, de Sporkehoutzandbij Andrena fulvata en de Biggenkruidgroefbij Lasioglossum villosulum aan. Deze plant behoort tot de composieten en trekt dan ook bijen aan met een gespecialiseerd bloembezoek op composieten zoals de Paardenbloembij Andrena humilis en de Kauwende Metselbij Osmia leaiana.  

Eén enkele maaibeurt laat in het najaar kan voor het behoud van deze plant gunstig zijn, vooral op schrale standplaatsen.

Home