NATUURLEXICON


Gewoon Bronmos

Fontinalis antipyretica   


Het Gewoon Bronmos Fontinalis antipyretica is één van onze grootste mossen.

Het groeit ondergedoken in helder water op een stevige ondergrond zoals hout of steen, dikwijls op plaatsen die droogvallen.

Home