NATUURLEXICON


Gewoon Doorntje

Tetrix undulata   


Het Gewoon Doorntje Tetrix undulata is een algemeen voorkomende sprinkhaan, die voorkomt op vochtige zandbodems en heiden. De soort komt niet op kleibodems voor. De achtervleugels zijn ongeveer dubbel zo lang als de zeer kleine voorvleugels. Deze sprinkhaan is lichtbruin met donkere vlekken en meet ongeveer 1 cm.

Deze soort maakt geen of een toch voor de mens onhoorbaar geluid.

Home