NATUURLEXICON


Gewoon Dwerglopertje

Microvelia reticulata   


Het Gewoon Dwerglopertje Microvelia reticulata is een waterwants met een lengte tot 2 mm. Deze soort lijkt op een kleine Beekloper Velia caprai. Hij is donker gekleurd.

Er zijn vaak grote groepen van deze wantsen langs de oevers op het wateroppervlak van stilstaande wateren aanwezig.

Home