NATUURLEXICON


Gewoon Gaffeltandmos

Dicranum scoparium   


Het Gewoon Gaffeltandmos Dicranum scoparium is een schorsbewonend topkapselmos met stengeltjes van 5 tot 10 cm. De blaadjes zijn sikkelvormig.

Dit schorsbewonend mos komt voor in vooral matig zure bossen. Soms wordt de soort ook op stenen of op rieten daken aangetroffen.

Home