NATUURLEXICON


Gewoon Glimlijfje

Lejogaster metallina


Het Gewoon Glimlijfje Lejogaster metallina is een zweefvlieg met een zwarte groene glans op het achterlijf. De antennes en de tarsen zijn geheel zwart. De zweefvlieg heeft een lengte van 6 tot 8 mm en komt voor van eind april tot begin september.

Het is een algemeen voorkomende soort van uiteenlopende open en vochtige biotopen, zoals moerassen, vochtige graslanden en oevers van verschillende wateren.

De volwassen vlieg bezoekt vaak Boterbloem-soorten Ranunculus species en gele composieten.

De larve leeft in wateren met veel rottend organisch materiaal.

Home