NATUURLEXICON


Gewoon Haakmos

Rhytidiadelphus squarrosus   


Het Gewoon Haakmos Rhytidiadelphus squarrosus is een zeer algemeen bladmos. Het komt zeer vaak voor in gazons en wordt daarom ook Gazonhaakmos genoemd. Het is goed te herkennen aan de oranje stengel.


Home