NATUURLEXICON


Gewoon Kantmos

Lophocolea bidentata   


Het Gewoon Kantmos Lophocolea bidentata is een algemeen mos dat groeit op grazige terreinen, ook in vochtige gazons en moerassen.

 

Home