NATUURLEXICON


Gewoon Krulmos

Funaria hygrometrica   


Het Gewoon Krulmos Funaria hygrometrica is een mos dat een voorkeur heeft voor stikstofrijke verstoorde grond. We vinden dit algemene mos vooral op brandplekken, op open, vochtige zand- of kleiplaatsen, opgeworpen baggerplaatsen, op bloempotten en in kassen. Dit mos wordt 5 cm hoog.

De mannelijke mosplantjes hebben een rozet met een geel hart. De vrouwelijke mosplantjes hebben peervormige kapsels. De stengel is kort en spiraalvormig bebladerd. De sporen behouden een tiental jaren kiemkracht.  

Home