NATUURLEXICON


Gewoon Kusttakmos

Ramalina siliquosa   


Het Gewoon Kusttakmos Ramalina siliquosa is een op rotsen aan de kust voorkomend korstmos. De grijze thallus staat opgericht of hangt langs de rots omlaag.

Home