NATUURLEXICON


Gewoon Landvorkje

Riccia glauca   


Het Gewoon Landvorkje Riccia glauca is een levermos met een thallus van 1 cm breed.

Deze soort komt voor op braakliggende velden op natte en lemige gronden. De sporenkapsels zijn in de thallus verzonken.


Home