NATUURLEXICON


Gewoon Langbaardgras

Vulpia myuros   


Het Gewoon Langbaardgras Vulpia myuros groeit vooral op droge, humusarme, meestal steenachtige plaatsen met een lichte toevoer van meststoffen. We vinden deze plant vooral op spoorwegdijken, langs stoepen, in zand- en grindgroeven, op bouw- en stortterreinen en opgespoten zandvlakten. Soms groeit de plant op muren.

Dit gras bloeit van juni tot de eerste vorst met groene grasbloemen die in aarpluimen staan. De bladeren zijn lijnvormig.


Home