NATUURLEXICON


Gewoon Meniezwammetje

Dialonectria cinnabarina   


Het Gewoon Meniezwammetje Dialonectria cinnabarina is een zeer algemeen voorkomende zakjeszwam met een kogel- tot ovale hoed met roze-rode peritheciën.

In een eerste fase vormt deze zwam een soort kussentje, waarop massa’s sporen worden afgesnoerd. Nadien vormt dezelfde zwam in donkerrode framboosachtige lichaampjes zogenaamde ascosporen.

Deze zwam komt als saprotroof of minder vaak als necrotrofe parasiet voor op levende en dode takken van allerlei bomen in bossen, parken en plantsoenen.

Er bestaan 2 vormen, een perfect stadium dat tot geslachtelijke voortplanting in staat is en een imperfect stadium dat zich ongeslachtelijk kan voortplanten, waarbij beide vormen naast elkaar kunnen voorkomen. Het perfecte stadium heeft vermiljoen tot bruinrode vruchtlichaampjes, het imperfecte stadium manifesteert zich als bleek-oranje-roze kussentjes.  

Home