NATUURLEXICON


Gewoon Smaragdsteeltje

Barbula convoluta   


Het Gewoon Smaragdsteeltje Barbula convoluta is een algemeen voorkomend mos dat groeit op verstoorde plaatsen, in wegranden, op puinstorten, in ruïnes en langs zandige greppels.

Home