NATUURLEXICON


Gewoon Sneeuwzwammetje

Hygrocybe virginea   


Het Gewoon Sneeuwzwammetje Hygrocybe virginea heeft een tolvormige tot vlak trechtervormige crèmewitte hoed met een diameter tot 3 cm. De witte steel meet tot 7 cm. De plaatjes liggen ver uiteen en lopen af op de steel.

Deze plaatjeszwam komt algemeen voor in schrale of licht bemeste graslanden, grazige plekken in de duinen en in wegbermen.

Home