NATUURLEXICON


Gewoon Varkensoor

Otidea onotica     


Het Gewoon Varkensoor Otidea onotica is een zakjeszwam met een onregelmatig oorvormig vruchtlichaam van 6 tot 10 cm hoog. Deze okerkleurige zwam komt voor tussen strooisel en op een humusarme bodem onder loofbomen, voornamelijk Eik-soorten Quercus species. Het is een saprotrofe soort en vermoedelijk een mycorrhizavormer.  

Deze zwam is gevoelig voor verzuring, vermesting en strooiselophoping.

Home