NATUURLEXICON


Gewoon Wintermos

Microbryum davallianum   


Het Gewoon Wintermos Microbryum davallianum is een mos.

Het is een pioniersoort van open kalkrijke grond of gestoorde kleigrond.

 

Home