NATUURLEXICON


Gezaagde Zee-eik

Fucus serratus   


De Gezaagde Zee-eik Fucus serratus is een zeewier dat behoort tot de bruinwieren. Het is niet zo algemeen als Blaaswier Fucus vesiculosus, maar groeit ook in de getijdenzone.

Dit wier heeft geen duidelijke hoofdnerf en geen drijfblazen. De “blad”-randen zijn gezaagd. De iets verdikte gedeelten zijn voortplantingsorganen. Dit wier verkiest als groeiplaats een steenachtige ondergrond.  

De lengte bedraagt maximum 60 cm.

 

Home