NATUURLEXICON


Gezoneerd Elfenbankje

Trametes ochracea


Het Gezoneerd Elfenbankje Trametes ochracea is een zwam. Deze soort is geliger van kleur en groter dan het Gewoon Elfenbankje Trametes versicolor.

Het is een saprofiet die voorkomt op stronken en stammen van loofbomen (vooral Berk-soorten) in loofbossen.


Home