NATUURLEXICON


Gezoneerde Stekelzwam

Hydnellum concrescens   


De Gezoneerde Stekelzwam Hydnellum concrescens is een plaatjesloze vlieszwam. Hij komt voor in droge loofbossen op een voedselarme zand- of leembodem, schrale lanen en wegbermen onder Beuk Fagus sylvatica en Eik-soorten Quercus species.

Het is een mycorrhizavormende soort.

Home