NATUURLEXICON


Gifsumak

Rhus radicans   


De Gifsumak Rhus radicans is een plant die in 2009 het voorwerp uitmaakte van onderzoek van Floron, die in Nederland onderzoek voert inzake planten. Floron wenste te weten in welke mate deze uiterst giftige plant in Nederland voorkomt.

Als deze plant in Nederland evenwel kan voorkomen, dan kan niet volledig worden uitgesloten dat er ook vindplaatsen kunnen zijn in Vlaanderen. Dan is dit meteen de giftigste plant die in Vlaanderen voorkomt. Er zijn ons echter nog geen waarnemingen bekend van deze plant in Vlaanderen.

De Gifsumak bevat de stof uroshiol, dit is een stof die bij een kleine beschadiging van de plant vrijkomt. Bij aanraking dringt de stof snel door de huid heen en veroorzaakt er hevige allergische reacties. De gevoeligheid voor uroshiol kan na blootstelling nog toenemen. De stof dringt zelfs door rubberen handschoenen. Het sap van deze plant is sterk irriterend.   

De plant groeit als klimplant en kan als een soort liaan op bomen en muren klimmen. De soort is te herkennen aan tegenoverstaande, langgesteelde, driedelige bladeren, die in de herfst rood kleuren. De plant lijkt door groeiwijze en ook bladvorm een beetje op Klimop Hedera helix. De lichtgroene bloemen groeien in pluimen in bladoksels en vormen in de nazomer bolle vruchtjes.      

Home