NATUURLEXICON


Glad Biggenkruid

Hypochaeris glabra   


Het Glad Biggenkruid Hypochaeris glabra is een plant die groeit op zandig bouwland, in duinen, op leemarm en lemig zand, op open en zonnige plaatsen op een droge, voedselarme en kalkarme bodem.

De gele lintvormige bloemen, die in hoofdjes staan, bloeien van juni tot september. De bladeren zijn bleekgroen. De plant bezit een penwortel.

Home