NATUURLEXICON


Gladde Iep

Ulmus minor   


De Gladde Iep Ulmus minor, ook Veldiep genoemd, groeit op een vochthoudende, voedsel- en kalkrijke grond. Hij wordt soms als laanboom aangeplant. Deze boom heeft de kleinste blaadjes van alle Europese Iep-soorten Ulmus species. Meestal is de bladschijf scheef aan de bladsteel gehecht. Hij heeft een ovale kroonvorm en een licht gebogen stam.  

In maart en april bloeit hij met groene bloemen die in bundels of kransen staan. De takken hebben vaak kurklijsten, die de boom waarschijnlijk een bescherming bieden tegen vraat.

De Iepenziekte wordt veroorzaakt door een schimmel, de Ophiostima ulmi (synoniem Ceratocystis ulmi),  die door de Kleine Iepenspintkever Scolytus multistriatus en de Grote Iepenspintkever Scolytus scolytus van de ene boom naar de andere boom wordt overgebracht. De schimmel verstopt de houtvaten zodat de boom sterft.

Home