NATUURLEXICON


Gladde Spieswesp

Oxybelus bipunctatus


De Gladde Spieswesp Oxybelus bipunctatus is een kleine spieswesp die een lengte heeft van 3 tot 6 mm. Het achterlijf heeft een bronskleurige glans. Het vrouwtje heeft 2 gele zijvlekken op het eerste tergiet. Het mannetje heeft soms bleekgele zijvlekken op het tweede tot vijfde tergiet.

Deze algemene wesp vliegt bij voorkeur in droge zandige gebieden, ook in stedelijk gebied. De vliegtijd valt van eind mei tot begin oktober. Deze wesp kan massaal worden aangetroffen op kleine stukjes open zand tussen de pioniervegetaties van strandjes en oevers.   

Deze wesp maakt een nest in een vlakke zandige bodem. De nestcel bevindt zich ongeveer 10 cm diep en wordt bevoorraad met verschillende vliegen, vooral bloemvliegen, maar ook kleine bromvliegen en zweefvliegen. De gevangen prooien worden op de angel gespiest en zo naar het nest vervoerd.  

Het ei wordt wel steeds gelegd op de eerstgevangen prooi van de reeks.

Als parasieten bij deze soort zijn bekend de Gewone Mierwesp Smicromyrme rufipes, de bronswespen Perilampus ruficornis en Melittobia acasta en de dambordvliegen Sphecapata conica en Metopia argyrocephala.     

Home