NATUURLEXICON


Gladde Wolbol

Holcus mollus   


De Gladde Wolbol Holcus mollus is een algemene grassoort die groeit op droge grond, en vooral voorkomt in graslanden en lichte bossen, op een matig voedselrijke bodem. Deze plant wordt als een lastig onkruid beschouwd.

De plant bloeit van juni tot augustus met paarsig witte grasbloemen. De bladeren zijn lijnvormig.

Home