NATUURLEXICON


Glad Parelzaad

Lithospermum officinale   


Het Glad Parelzaad Lithospermum officinale is een zeldzame plant van onbemeste kalk- en stikstofrijke, droge plaatsen. Ze komt voor in duinen en in de hoge kruidenlaag van struwelen en boszomen.

Het is een warmteminnende soort, die vooral groeit op naar het zuiden gerichte standplaatsen. De plant bloeit van mei tot juli met witte bloemen. De bladeren zijn langwerpig. De plant heeft een penwortel.

Home