NATUURLEXICON


Gladstelige Schotelkluifzwam

Helvella fibrosa   


De Gladstelige Schotelkluifzwam Helvella fibrosa is een kom- tot schotelvormige zakjeszwam. De kom is grijs. De steel is grijs tot lichtbruin gekleurd. Deze zwam komt voor op zand, leem of klei in bossen en staat vaak in groepen.

Home