NATUURLEXICON


Glanzende Bandgroefbij

Lasioglossum zonulum   


De Glanzende Bandgroefbij Lasioglossum zonulum is een algemene bij die vliegt van half april tot half oktober. De mannetjes vliegen vanaf juli.

Deze groefbij meet 7,5 tot 10 mm en bezoekt verschillende soorten planten in bloemrijke vegetaties met Groot Streepzaad Crepis biennis, Canadese Guldenroede Solidago canadensis , Knoopkruid Centaurea jacea, Kruipende Boterbloem Ranunculus repens, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale en Havikskruid-soorten Hieracium species.

Deze bij is te zien op open en halfopen terreinen die vaak nogal vochtig zijn. De soort mijdt meestal stedelijke en intensief agrarische gebieden.

Zowel het vrouwtje als het mannetje zijn zwart gekleurd.

Het vrouwtje heeft een borststuk met heldere, bruine haren. Het vrouwtje heeft duidelijke witte banden over de basis van de achterlijfssegmenten. Het eerste tergiet is glimmend.

Het mannetje heeft zwarte achterpoten. De antennes zijn vrij kort.

Deze solitaire bij is een karakteristieke soort van open landschappen.

Het nest wordt ondergronds gemaakt. Het neststichtend vrouwtje overwintert soms met vrouwelijke gepaarde nakomelingen.  

Het is een gastheerbij voor de Dikkopbloedbij Sphecodes monilicornis.

Home