NATUURLEXICON


Glanzende Dwergcicadendoder

Mimumesa littoralis


De Glanzende Dwergcicadendoder Mimumesa littoralis is een zwarte wesp met een lengte van 5 tot 8 mm.

Deze vrij zeldzame soort komt van eind mei tot half september vooral voor in kustduinen en op schorren, maar wordt ook soms in het binnenland waargenomen.  

Het nest wordt gemaakt in holle stengels, in de duinen onder meer in de stengels van Helm Ammophila arenaria of ook wel ondergronds in gangen in (zandige) steilwandjes.

Als prooien voor de larven worden dwergcicaden gevangen.

Mogelijk treedt de Oeverleestwesp Elampus constrictus op als parasiet.

Home