NATUURLEXICON


Glanzende Franjegroefbij

Lasioglossum sabulosum   


De Glanzende Franjegroefbij Lasioglossum sabulosum is een zwarte groefbij met een lengte van 6 à 7 mm. Deze bij vliegt van begin april tot eind september.

Het vrouwtje heeft witte haarbandjes langs de achterrand van de tergieten.

Deze zeldzame bij vliegt in open, droge gebieden op zandgrond (heidevelden en heischrale vegetaties).

Het is een polylectische soort, die onder meer op Braam Rubus fruticosus en Sporkehout Rhamnus frangula wordt gezien.

 

Home