NATUURLEXICON


Glanzende Gastmier

Formicoxenus nitidulus   


De Glanzende Gastmier Formicoxenus nitidulus is een gastmier in nesten van vooral bosmieren (geslacht Formica). Deze mier heeft een verborgen levenswijze als gast in koepels van bosmieren. Enkel wanneer de temperatuur in het nest oploopt tot boven de 20 °C verlaten de werksters van deze soort het binnenste van de bosmierkoepel.    

Deze mier is een klein, slank, bruinachtig en opvallend glanzend miertje. De werksters zijn ongeveer 2,5 mm lang. Aan de onderkant van de tweede steelknoop bevindt zich een kenmerkende, omlaaggerichte doorn. De werksters bewegen zich in, op en buiten het nest tussen de veel grotere bosmierwerksters in.

De nesten van de Glanzende Gastmier liggen bij voorkeur in lege holtes, coniferenkegels, holle takjes, verlaten cocons van andere bosmiergasten in, of binnen het bereik van bosmierkoepels. Er kunnen tot 50 nesten in één koepel gevonden worden. De soort voedt zich door direct bedelen of door zich hier en daar te bemoeien met de voedseluitwisseling van de bosmieren. Verder worden de gasten door de gastheren volledig genegeerd. Door de geursporen van bosmieren te volgen kan deze soort met haar gastheer mee emigreren. De mannetjes zijn vleugelloos en lijken sterk op de werksters. De paring heeft meestal plaats op de koepel.

We kunnen deze soort alleen verwachten op plaatsen met hoge nestdichtheden van de gastheersoorten.

De soort prefereert waarschijnlijk warme maar toch min of meer beschaduwde bossen met hoge nestdichtheden van de gastheer.

Zonder bescherming van bosmieren zal deze soort verdwijnen.

De bruidsvluchten vinden plaats in juli en augustus.

Home