NATUURLEXICON


Glanzende Ridderzwam

Tricholoma portentosum   


De Glanzende Ridderzwam Tricholoma portentosum vormt mycorrhiza bij dennen in naaldbossen op een zeer voedselarme, zandige bodem. Deze zwam kan ook voorkomen bij Eik-soorten Quercus species.  

De hoed is meestal glanzend, donkergrijs en glad. De plaatjes en de steel zijn wit. Bij veroudering verkleurt de zwam gelig.  

Hij kan ook mycorrhiza vormen bij Eik-soorten Quercus species en Beuk Fagus sylvatica, maar dan op een stuifzandbodem. Deze soort is gevoelig voor verzuring, vermesting en veroudering van naaldbossen (strooiselophoping).  

Home