NATUURLEXICON


Glasvleugelpijlstaart

Hemaris fuciformis   


De Glasvleugelpijlstaart Hemaris fuciformis behoort tot de pijlstaartvlinders. Hij heeft een vleugelspanning tot 50 mm en vliegt van mei tot augustus. Deze kleine behaarde vlinder heeft aanvankelijk vleugels met schubjes maar die vallen reeds snel af. Alleen de roodbruine schubben aan de vleugelranden blijven. Het is een nog algemene soort die we kunnen zien in bosranden, open bossen, parken, duinen en tuinen. De soort is wel in aantal achteruitgegaan.

Het is een dagactieve nachtvlinder. De vlinder zuigt honing vanuit een vliegstand. Hij is vaak te zien bij Kruipend Zenegroen Ajuga reptans en Echte Koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi. De rups is groen en is dikwijls voorzien van rode ringen.

De waardplanten van de rupsen zijn Rode Kamperfoelie Lonicera xylosteum, Wilde Kamperfoelie Lonicera periclymenum en Wollige Sneeuwbal Viburnum lantana.

Home