NATUURLEXICON


Glimmende Bladjager

Dioctria cothurnata


De Glimmende Bladjager Dioctria cothurnata is een roofvlieg met een lengte van 12 tot 16 mm.

Het mannetje verschilt sterk van het vrouwtje. Beiden hebben een zwarte, glimmende borststukrug. Het mannetje heeft zwarte poten met een opvallend lichte basis van de dijen en de schenen. Het vrouwtje heeft bijna volledig rode poten met een zwarte top aan de schenen.

Deze vrij algemene vlieg komt van half mei tot eind september bij lage struiken en hoge kruidachtige planten in bosranden.  


Home