NATUURLEXICON


Golvende Kommazweefvlieg

Eupeodes nitens


De Golvende Kommazweefvlieg Eupeodes nitens  is een zweefvlieg met golvende banden op het derde en vierde rugplaatje. De zijnaad van het vijfde rugplaatje is zwart. Deze zweefvlieg meet 10 à 11 mm.

Deze zweefvlieg is van half april tot begin oktober te vinden op heidevelden en in of nabij loof- en naaldbossen op een voedselarme zandgrond. De vlieg bezoekt vooral schermbloemen en composieten, maar ook Zandblauwtje Jasione montana.

  


Home