NATUURLEXICON


Goudbandmarpissa

Marpissa pomatia   


De Goudbandmarpissa  Marpissa pomatia is een spin van moerassen, natte heiden en vochtige bossen.

Home