NATUURLEXICON


Gouden Slakkenhuisbij

Osmia aurulenta


De Gouden Slakkenhuisbij Osmia aurulenta is een zeer zeldzame bij met een lengte van 8 tot 10 mm.

Bij het vrouwtje zijn de kop, het borststuk en tergiet 1 dicht bruinrood behaard; de andere tergieten zijn roodbruin behaard met bruine achterranden. De buikschuier is dicht oranjerood behaard.

Het mannetje is slanker en grijs behaard en heeft een roodgeel laatste achterlijfssegment, dat bij veroudering snel verkleurt.

Deze metselbij vliegt van half april tot half augustus op droge kalkgraslanden en droge duingraslanden.

Het vrouwtje nestelt in een leeg slakkenhuis van onder meer de Zwartgerande Tuinslak Cepaea nemoralis. Het vrouwtje maakt meerdere cellen in een leeg slakkenhuis, van elkaar gescheiden door stukjes blad vermengd met speeksel. In het slakkenhuis worden ook kleine steentjes opgeslagen. Naast een luchtkamertje, op een voedselbrij van pollen en nectar, wordt een eitje gelegd. Het nest wordt verstopt onder kleine twijgjes of stukjes gras.

Het is een polylectische soort, die wel een voorkeur vertoont voor vlinderbloemigen zoals Gewone Rolklaver Lotus corniculatus en lipbloemigen zoals Hondsdraf Glechoma hederacea en Witte Dovenetel Lamium album.  

Home