NATUURLEXICON


Goudgerande Slijmkop

Hygrophorus chrysodon   


De Goudgerande Slijmkop Hygrophorus chrysodon is een mycorrhizavormende zwam bij Beuk Fagus sylvatica die voorkomt in loofbossen op een droge, kalkrijke leem- of kleibodem, soms ook in lanen op een droge, voedselrijke bodem.


Home