NATUURLEXICON


Goudglanzende Loopkever

Carabus auronitens   


De Goudglanzende Loopkever Carabus auronitens, ook Goudglanzende Schallebijter genoemd, is een loopkever met een lengte tot 28 mm.

Het is een typische soort van grote, oude boscomplexen.

Hij komt vooral voor op vochtige terreinen. Overdag houdt hij zich schuil onder schors of stenen.

Hij overwintert in vermolmde boomstammen en komt in april te voorschijn.

De omvorming van naaldbossen naar gemengde – of loofbossen waarbij men voldoende dood hout laat liggen, is gunstig voor deze soort.

Home