NATUURLEXICON


Goudhaan

Regulus regulus   


De Goudhaan Regulus regulus meet 9 cm. Het is een rondachtig vogeltje met een korte staart. Het mannetje heeft een geel-zwarte kruin en dubbele vleugelstrepen. Het vrouwtje heeft een gele kruin en vuilwitte onderdelen.  

De zang bestaat uit een reeks “sie”-tonen en hoge tonen. Deze soort bewoont naaldbossen of parken met veel coniferen.

Zijn voedsel bestaat uit kleine insecten en hun eieren en spinnen.

Het nest is een komvormig nest gemaakt van mos en korstmos. Het wordt opgehangen aan dennentakken. Oude volgroeide naaldbomen genieten de voorkeur als nestbomen.  

In mei en juni legt het vrouwtje 8 tot 10 eitjes. Het vrouwtje broedt tot 2 keer per jaar. De jongen komen na 14 tot 17 dagen uit. Het mannetje helpt met voederen.

In de winter zwerft het vogeltje rond. Het is een standvogel en nog een talrijke broedvogel.  In het najaar komen Goudhanen uit onder meer Scandinavië en de Baltische Staten hier overwinteren.    

Home