NATUURLEXICON


Goudhaver

Trisetum flavescens   


Goudhaver Trisetum flavescens is een achteruitgaande plant van graslanden en wegbermen. Deze soort houdt van een voedselarme tot licht voedsel- en kalkrijke bodem en zonnige standplaatsen. De bodem mag niet langdurig nat zijn.

Deze grassoort wordt tot 80 cm hoog en bloeit van mei tot september met groene grasbloemen, die in wijd uitstaande, losse pluimen staan. De plant vormt talrijke eivormige, lichtgele of goudkleurige aartjes.

Het is een waardevol voedergras, dat enigszins wordt begunstigd door bemesting op voedselarme bodems.

Bij een te sterke bemesting (vermesting) gaat de plant echter achteruit.

 

Home