NATUURLEXICON


Goudzuring

Rumex maritimus   


De Goudzuring Rumex maritimus groeit langs rivieroevers en sloten, in weilanden en op opgespoten terreinen. De soort is niet alleen aan zee te vinden.

Het is een pionierplant op onbegroeide, natte gronden.

Van juli tot september bloeien de groene bloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn lancetvormig.

Home