NATUURLEXICON


Graanloopkever

Zabrus tenebrioides   


De Graanloopkever Zabrus tenebrioides, ook Korenloopkever en Gewone Graanloper genoemd, is een soort van korenvelden en droge, schrale graslanden. Deze loopkever voedt zich in de zomer met graankorrels en in de herfst met de jonge bladeren van wintergranen. De larven eten jonge scheuten van graangewassen. Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 13,5 mm.   

Het is een thermofiele soort die vooral in Zuid-Europa in graanakkers voorkomt. Deze loopkever bezit volledig ontwikkelde vleugels en vliegt vooral op windstille, warme dagen.

Deze soort is volgens literatuur gebonden aan het “ouderwetse” akkerbeheer.

Home