NATUURLEXICON


Granietuil

Lycophotia porphyrea


De Granietuil Lycophotia porphyrea is een nachtvlinder. Het is een typische soort van heidegebieden, maar kan ook in tuinen waar de waardplanten voorkomen worden gezien.

De waardplanten van de rupsen zijn Struikhei Calluna vulgaris en Gewone Dophei Erica tetralix.

De vliegtijd loopt van einde mei tot half augustus. De vlinder vliegt in één generatie.

Het is een nachtactieve vlinder.


Home