NATUURLEXICON


Grasjager

Leptogaster cylindrica


De Grasjager Leptogaster cylindrica is een roofvlieg met een lengte van 9 tot 16 mm. Deze vlieg heeft een donkere lengtestreep op het achterlijf en een zwarte steeksnuit. Scheen 3 is donker getopt.

Deze vrij algemene soort is van eind mei tot eind augustus te zien in opgeschoten gras- en kruidenvegetaties op droge tot vochtige bodems.   

Home